• Forside
  • Aktuelt
  • Besøk av Barne og likestillingsminister på Åkrehamn vgs

Besøk av Barne og likestillingsminister på Åkrehamn vgs

Åkrehamn videregående skole får i dag besøk av Barne og Likestillingsminister Solveig Horne.

Ministeren skal innom flere avdelinger og snakke med de ansatte om aktuelle tema.

 - Hva og hvordan lærer vi, hvilke jobber finnes, får vi læreplass?

 - Hva er grunnlaget for eleven sitt valg av studieretning og fagområde? Hvorfor er et tett samarbeid med opplæringskontor og næringsliv viktig?

Til slutt skal hun i møte med skolens ledelse hvor tema er 

 - Tverrfaglig samarbeid mellom etater og kommune. Vi har opprettet Psykososialt team – hvorfor, hva er det og hva gjør vi.

 - Overganger mellom skoleslag og mellom skole og arbeidsliv.

 - Integrering og læringssenter – hvordan ivareta elever som har ulike utfordringer i forhold til læring.

Del denne artikkelen på: