Renholdsoperatørfaget VG3

Raskeste vei til fagbrevet

Renhold1
 • Åkrehamn videregående skole tilbyr teori til praksiskandidateksamen og fagprøven i Renholdsoperatørfaget.
 • Undervisningen blir ved Åkrehamn videregående skole på ettermiddagstid, tirsdag hver uke. Praksiskandidateksamen finner sted i juni 2019.
 • Målgruppe: For dere med praksis innen renhold som ønsker å avlegge fagbrev innen Renholdsoperatørfaget etter praksiskandidatordningen.
 • Kurset er komprimert og spesielt tilrettelagt for voksne.

Læreplan: Vg3 Renholdsoperatørfaget

Oppstart: oktober 2018

Pris: kr. 15 000,-

For mer informasjon og påmelding ta kontakt på mail: anne.may.medhaug@skole.rogfk.no eller telefon 51 92 33 01.

Påmeldingsfrist: 25. juni 2018 

Kursets er i tråd med godkjente læreplaner for Renholdsoperatørfaget og består av 3 ulike hovedområder:

 • Planlegging:
  Hovedområdet er planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. I tillegg skal det utvikles renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.
 • Renhold:
  Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflate og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon er også tema.
 • Bransjelære
  Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. I tillegg kommer arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Hensikten med kurset som tilbys er å klargjøre kandidaten for praksiskandidateksamen samt å få øvet seg på å besvare denne typen eksamensoppgaver.

Del denne artikkelen på: