Ungdata

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Rogaland 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Rogaland, er det viktig at så mange som mulig deltar.

UngData.pdf (109,92 kB)
Del denne artikkelen på: