Beredskapsplan

Her finner du utdrag av skolens beredskapsplan.

Beredskapsplanen er aktuell:

  • Dersom skolen blir satt ut av drift f. eks. grunnet brann.
  • Dersom det skulle skje ulykker, katastrofer eller sivile krisesituasjoner i tilknytning til aktiviteter skolen har ansvar for.
  • Dersom det skulle skje en ulykke/ katastrofe som rammer personer tilknyttet skolen.
  • Dersom det skulle skje ulykker, katastrofer eller sivile krisesituasjoner som får betydning av driften av skolen.
  • Dersom skolen eller skolenes elever og eller ansatte blir utsatt for alvorlige trusler.
  • Dersom det skulle komme anmodning om støtte fra andre offentlige myndigheter ved større ulykker/ katastrofer.
  • Deler av planen kan også komme til anvendelse der personer med tilknytning til skolen har vært utsatt for spesielt dramatiske hendelser.

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe som rammer skolen kan rektor eller stedfortredende rektor beslutte at krisesledelse etableres ved skolen. Rektor kan også etablere kriseledelse ved andre hendelser hvor dette finnes nødvendig. Rektor er også den som avblåser krisesituasjonen.

Kriseledelsens sammensetning

Person Funksjon Mobil
     
Odd Ståle Vikene Beredskapsleder Informasjon-
sansvarlig
97579998
     
Wenche Skeie
Austevik
Beredskapsansvarlig 92684759
     
Elin Sæterøy Salvesen Leder av operativ gruppe
Stedfortreder for beredskapsleder
99025837
     
Grethe
Larsen
Leder av gruppe for elev- ansatte
- og pårørende kontakt
90828464
     
Esteban Panza Leder av gruppe for informasjon
og mediekontakt
93815889
     
Ove Kvilhaug Stedfortreder leder av gruppe
for inf. og mediekontakt
99327962
     
Steinar Andre
Olsen
Stedfortreder leder av
operativ system
90875887
     
Wenche
Thomassen
Stedfortreder gruppe for elev-
ansatte- og pårørende kontakt
99009109
     
     
     
Del denne artikkelen på: