Instruktørkurs

Bakgrunn for kursene: Kursene er blitt utarbeidet i et samarbeid mellom Åkrehamn vidaregåande skole, fagopplæringen i Rogaland og Opptek (opplæringskontoret for teknologifag) som har hatt et årelangt, godt samarbeid gjennom flere prosjekter i regi av Utdanningsdirektoratet.

3 ulike kurs med ulikt innhold

1. kurs er hovedsakelig for ledere
• 1 dag
• Lovverk, avtaler, rammeverk
• I samarbeid med fagopplæringen

2. kurs er hovedsakelig for instruktører og faglige ledere
• 2 dager
• Kunnskapsløftet
• Å ta imot lærlingen
• Kommunikasjon
• Veiledning og instruksjon
• 17-18 åringen
• Prosjekt til fordypning
• Læreplanen
• Lokal opplæringsplan – lære metoden med læreplananalyse og vurderingskriterier
• Vurdering for læring
• Lærlingens plikter og rettigheter
• Lærebedriftens plikter og rettigheter

3. kurs – etter 2. kurs
• Inspirasjons- og påfyllskurs
• Et ønskekurs
• F. eks. nye planer, regler, dataprogram, utfordringer knyttet til opplæringen eller hva som blir bestilt

4. kurs

• Kursholderkurs med opplæring i metodene og med rett til å benytte materiell og metoder.

Hva sier instruktørene?
Lettere å stille spørsmål og det gir oversikt
Bedre oversikt og kontroll på elevens oppgaver
Det sikrer kvalitet på opplæringen
God dokumentasjon av hva de har lært
Lærlingen blir bedre forberedt
Systemet gir en forutsigbarhet og trygghet for det som skal læres
Bevisstgjør lærlingen på hva som skal læres
Det gir et helhetlig bilde over opplæringen
Vi lærte å bruke den offentlige læreplanen
Flott å ha vært med å lage den lokale opplæringsplanen – gjør at jeg kjenner den veldig godt og derfor hele tider jobber etter den

Resultater

Helsefaglærlinger Karmøy kommune 

 

Bestått

Antall / prosent

Ikke bestått

Antall / prosent

Bestått meget godt

Antall / prosent

2010 19 / 90,5 2 / 9,5 0
2011 18 / 94,7 1 / 5,5 0
2012 7 / 63.6 3 / 27,3 1 / 9,1
2013 6 / 66,7 3 / 33,3 0

 

De som tok fagbrev i 2012 var de første etter systematisk opplæring av instruktørene der instruktørene hadde deltatt i arbeidet med å utarbeide lokale læreplaner.

Opptek (opplæringskontoret for teknologifag) som går opp til fagprøven) samme tendens som 2012. Opptek kjører egne instruktørkurser

  Bestått meget godt %
2011 8
2012 34

Til nå i 2013 viser Opptek sine lærlinger (55-60 årlig som går opp til fagprøven) samme tendens som 2012. Opptek kjører egne instruktørkurser.

Del denne artikkelen på: