Bygg og anleggsteknikk

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Vg1 Programfag

Det første året på Bygg- og anleggsteknikk er inngangen til ca. 20 fag, og formålet er først og fremst å få kunnskap til å velge vg2. Undervisningen er temabasert, med fokus på planlegging og produksjon, samt å kunne dokumentere arbeidet. Tverrfaglighet er også en viktig del av innholdet på vg1. Undervisningen i programfagene vil veksle mellom teoriundervisning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og prosjektarbeid (læringsoppdrag).

bygg11
Yrkesfaglig Fordypning

YFF på Vg1 er delt inn i 2 moduler (fag), med valgmulighet innen flere fag. Målene er hentet fra læreplan for Vg 3 opplæring i bedrift. Eleven velger fag i samarbeid med skolen, med utgangspunkt i tilbudet skolen kan gi. Eleven dokumenterer arbeidene, og legger dem inn som vedlegg i sin CV for senere jobbsøknad.

Vg2 Byggteknikk

På Vg2 Byggeteknikk får du opplæring innen: Tømrerfaget, betongfaget, murerfaget og stillasbyggerfaget. Undervisningen vil veksle mellom ulike former for tverrfaglige læringsoppdrag, hvor planlegging, produksjon og dokumentasjon er viktige stikkord. Du kan så søke vg3, opplæring i bedrift, med fag/svennebrev som mål.

 

Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk

På Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk får du opplæring innen: Rørleggerfaget, blikkenslagerfaget og taktekkerfaget. Undervisningen vil veksle mellom ulike former for tverrfaglige læringsoppdrag, hvor planlegging, produksjon og dokumentasjon er viktige stikkord. Du kan så søke Vg3, opplæring i bedrift, med fag/svennebrev som mål.

bygg21
Yrkesfaglig Fordypning  Vg2 (YFF)

YFF på Vg2 er delt inn i 2 moduler (fag), med valgmulighet innen flere fag med mål hentet fra læreplan fra Vg 3 (opplæring i bedrift). Opplæringen vil foregå i bedrift, og hvilke fagene blir valgt etter dialog mellom elever, skole og bedrift (Opplæringskontor for faget). Hvilke fag som tilbys er avhengig av hvilke bedrifter opplæringskontorene har til disposisjon. Eleven dokumenterer arbeidene og legger de inn som vedlegg i sin CV for senere jobbsøknad.

Utvalget av bransjer er stort, og jobbene mange, spesielt i vårt distrikt. Åkrehamn vidaregåande skole har et tett samarbeid med næringslivet på Haugalandet (Bransjenes opplæringskontorer) når det gjelder opplæring i bedrift og lærlingplasser.

Del denne artikkelen på: