Elektro

Du som velger elektrofag bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden elektrofag har nært samarbeid med andre yrkesgrupper.

elektro11

Vg1 Elektrofag

består av tre felles programfag: Automatiseringssystemer, elenergisystemer og data- og elektronikksystemer. I tillegg har vi faget Yrkesfaglig Fordypning (YFF) der vi jobber med tema som er relevant for de programområdene vi utdanner for.

Undervisningen

er lagt opp som jobber, der du får være med på å montere og sette i drift anlegg for distribusjon av lyd og bilde, data og nettverk, varslingssystemer for brann og innbruddnettverk, varslingssystemer for brann og innbrudd, lys og varme, motorer og styringer. I YFF har vi prosjekt på skolen og i tillegg er vi ute og besøker bedrifter som Haugaland Kraft og Statoil.

Vg2 Elenergi

består som Vg1 av de tre felles programfagene automatiseringssystemer, elenergisystemer og data- og elektronikksystemer.

Etter Vg2 kan du velge lærebedrift for et av følgende fag: Elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, heismontørfaget, signalmontørfaget, togelektrikerfaget, tavlemontørfaget eller vikler- og transformatormontørfaget.

Du kan også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglig studieprogram.

Undervisningen

er lagt opp som jobber, på samme måte som på Vg1, men på Vg2 monterer vi mer sammensatte anlegg og skaffer oss utfyllende kunnskaper om disse. I faget YFF har vi 4 uker prosjekt på skolen om høsten, og om vinteren har vi 4 ukers utplassering i bedrift.

 

Vg2 Automatisering

består av to felles programfag: Automatiseringssystemer og elenergisystemer.
Etter Vg12 kan du velge lærebedrift for et av følgende fag: Fjernstyrte undervannsoperasjoner, tavlemontørfaget eller vikler- og transformatormontørfaget.

Du kan også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram eller Vg3 Automatiseringsfaget.

Kryssløp: Har du Vg1 teknikk og industriell produksjon kan du også søke på Vg2 Automatisering.

Undervisningen

er lagt opp som jobber der du får være med på å montere utstyr og sette i drift automatiseringsanlegg. På Vg2 blir vi kjent med måleelementer, målemetoder, pådragsorganer og reguleringssystemer. Vi har tilgang til relevant utstyr og anlegg der dette skal monteres og settes i drift. I faget YFF har vi 4 uker prosjekt på skolen om høsten ,og om vinteren har vi 4 ukers utplassering i bedrifter innenfor aktuelt programområde.

elektro21

Vg3 Automatiseringsfaget

består av tre felles programfag: Automatiseringssystemer, Elenergisystemer og Mekanisk arbeid.

Undervisningen

på Vg3 har fokus på praktisk utførelse, der du skal planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av relevante systemer innenfor disse programfagene. I løpet av året legger vi og opp til at alle Vg3 elevene blir utplassert i bedrift.

En automatiker arbeider med maskiner og prosesser som benyttes i prosessindustrien. Automatikerens jobb vil være å installere, sette i drift , vedlikeholde og feilsøke på automatiserte installasjoner, utstyr eller styringssystemer.

Alle elektrofagene er allsidige og utfordrende yrker som vil gi deg faglige utfordringer, men som og stiller krav til dine personlige egenskaper og faglige dyktighet.

Del denne artikkelen på: