Service og Samferdsel

Ved å velge Service og Samferdsel har du mange muligheter for arbeid i forskjellige sektorer. Varierte arbeidsoppgaver. Du må like å jobbe med mennesker, og ofte i team. Det er mange lokale bedrifter som tar lærlinger. Du kan her bli salgsmedarbeider, jobbe på kontor, som vekter, yrkessjåfør eller jobb innen IKT.

VG1 Service og Samferdsel består av tre felles programfag: Administrasjon og økonomi, Markedsføring og Salg og Sikkerhet og transport. I tillegg har vi faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) der du jobber ute i bedrift en dag pr. uke, i det fagområde du ønsker.

I tillegg har du Norsk, Engelsk, Kroppsøving, Matematikk og Naturfag, som alle er fag som inngår som en naturlig del au utdanningen din. Disse fagene vil i stor grad integreres i programfagene, slik at du får en helhet og ser sammenhengen i skolegangen.

Undervisningen er lagt opp som jobber (læringsoppdrag), der du får være med på reelle arbeidssituasjoner inne på skolen. Vi skal ha læringsoppdrag som går på kontorfaget, salgsfaget, vekterfaget og alt som ligger rundt slike typer jobb

Vi håper å drive ungdomsbedrift, der elevene (sammen med lærer) drifter en butikk på skolen. Innhold og struktur på dette skal du som elev være med på å bestemme. Undervisning i YFF vil foregå i samarbeid med lokalt næringsliv.

Veien videre

Fullført og bestått VG1 Service og Samferdsel vil kvalifisere deg til VG2 løp innen Salg, service og sikkerhet, Transport og logistikk, Reiseliv eller IKT servicefag. Dette kvalifiserer igjen til lærekontrakt i 9 forskjellige yrker. Ev kan du bygge videre på utdannelsen din.

Åkrehamn vgs tilbyr VG2 Salg Service og sikkerhet fra skoleåret 2018/2019

Del denne artikkelen på: