Teknikk og industriell produksjon

Ved å velge teknikk og industriell produksjon kan du få arbeid i små og store industribedrifter, i verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner, på skip og installasjoner for produksjon av olje og gass, i laboratorier og i kjemisk prosessproduksjon.

VG1 Programfag

Det første året på Teknikk og industriell produksjon er inngangen til ca. 60 fag, og formålet er først og fremst å få kunnskap til å velge Vg2. Undervisningen er temabasert, med fokus på planleggings-, produksjons- og dokumentasjonsarbeidet. Å kunne samordne de enkelte tema er en viktig del av innholdet i vg1 (tverrfaglighet). Undervisningen i programfaget vil veksle mellom teoriundervisning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og prosjektarbeid (læringsoppdrag).

Yrkesfaglig Fordypning

YFF på Vg1 er delt inn i 2 moduler (fag) med valgmulighet innen flere fag, og med mål hentet fra læreplan fra Vg3 (opplæring i bedrift). Fag blir valgt etter dialog mellom eleven og skolen, med bakgrunn i hvilke muligheter skolen har. Eleven dokumenterer arbeidene og legger dem inn som vedlegg i sin CV for senere jobbsøknad.

VG2 Industriteknologi. Programfag

Det andre året på teknikk og industriell produksjon er inngangen til ca. 20 fag innen mekanisk industri. Dette skal danne grunnlaget får å velge Vg3 (opplæring i bedrift med fagbrev som mål). Undervisningen vil veksle mellom ulike former for tverrfaglige læringsoppdrag, hvor planlegging, produksjon og dokumentasjon er viktige stikkord.

Yrkesfaglig Fordypning

YFF på Vg2 er delt inn i 2 moduler (fag) med valgmulighet innen flere fag, med mål hentet fra læreplan fra Vg3 (opplæring i bedrift). Opplæringen vil foregå i bedrift, og fag blir valgt gjennom dialog mellom elever, skole og bedrift (opplæringskontor for faget). Hvilke fag som tilbys er avhengig av hvilke bedrifter opplæringskontorene har til disposisjon.

Utvalget av bransjer er stort og jobbene mange, spesielt i vårt distrikt. Når det gjelder opplæring i bedrift og lærlingplasser, har Åkrehamn vidaregåande skole et tett samarbeid med næringslivet på Haugalandet (Bransjenes opplæringskontor)

Del denne artikkelen på: