Sosialrådgivere

Sosialrådgivernes oppgave er å gi den enkelte elev veiledning og hjelp til å møte sosiale, psykososiale og relasjonelle utfordringer i skolehverdagen. Sos.rådgiverne deltar på alle klasselærerråd, og har hånd om sakene som blir tatt opp i S-pedgruppa. De gir elever veiledning og hjelp gjennom samtaler, og formidler kontakt til andre som kan være til hjelp.

tommy_nettbilde

Tommy Tangjerd Søllesvik
Kontor A-220
Telefon 51 92 33 38 
Mobil 40 14 77 60
Epost tommy.tangjerd.sollesvik@skole.rogfk.no

 

   
ElinKjetland
Elin Kjetland
Kontor B-213
Telefon 51 92 33 27 
Mobil 40 76 74 72
Epost elin.kjetland@skole.rogfk.no 
   

Miljøpersonale

I team elevoppfølging har vi også miljøpersonale, som først og fremst er knyttet til elever i ordinære løp. Miljøpersonalet skal gå inn i klasser, eller følge opp enkeltelever etter behov. Sosialrådgiver har oordineringsansvar for miljøpersonalet i team elevoppfølging.

Del denne artikkelen på: