AKSJONSDAG fredag 22.oktober

Elevrådsstyret har i år valgt at vi skal samle inn midler til Redd Barna, med fokus på Afghanistan.
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-verden/barn-i-krig-og-konflikt/

Elevrådsstyre sitt ønske er:
-Det skal være en dag der vi arbeider med sosial kompetanse og godt arbeidsmiljø i klassen.
-Vi skal lære om solidaritet og vise at vi bryr oss om andre, vi vil samle inn penger til barn som har det vanskelig.
-Vi vil ha konkurranse mellom klassene, om hvem som får inn mest penger og hvem som lager best dag for alle.

Vår Læreplan sier:
«Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre.

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.»

Vi gleder oss :)

Til toppen