Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3

Raskeste vei til fagbrevet

Klikk for stort bilde

 

 • Åkrehamn vidaregåande skole tilbyr teori til praksiskandidateksamen og fagprøve i  Barne- og ungdomsarbeidefaget.
 • Undervisningen blir på Åkrehamn vidaregåande skole på ettermiddagstid en gang i uken over ett skoleår. Praksiskandidateksamen finner sted i juni 2022.
 • Målgruppe: For dere med praksis i barnehage, skole/SFO  eller med ungdom som ønsker å avlegge fagbrev innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget etter praksiskandidatordningen.
 • Kurset er komprimert og spesielt tilrettelagt for voksne.


Læreplan: Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Oppstart: august/september 2021
Pris: kr. 24 000,-

For mer informasjon og påmelding ta kontakt på mail:                          
anne.may.medhaug@skole.rogfk.no 
​​​​​​​eller telefon 51 92 33 01.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2021

 

Kursets er i tråd med godkjente læreplaner for Barne- og ungdomsarbeiderfaget og består av 3 ulike hovedområder:

 • Helsefremmende arbeid:
  Fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse, medansvar for   eget liv, bruk av egne ressurser og sosiale nettverk.
 • Kommunikasjon og samhandling:
  Vekst og utvikling hos barn og unge, livssituasjon,   kulturtilhørighet og funksjonsnivå, voksne rollemodeller,   språkbruk og omgangsformer.
 • Yrkesutøvelse:
  Oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn,    ulike aktiviteter i pedagogisk arbeid, observasjon, planlegging,   dokumentasjon, og motivering

Hensikten med kurset som tilbys er å klargjøre kandidaten for praksiskandidateksamen samt å få øvet seg på å besvare denne typen eksamensoppgaver.

Til toppen