Informasjon om oppdaterte smittevernråd – Covid19

Trafikklysmodell - Gult nivå

  1. Ingen syke skal møte på skolen.
  2. God hygiene og forsterket renhold.
  3. Kontaktreduserende tiltak (unngå håndhilsning og klemming, faste plasser i klasserommet, unngå trengsel og store samlinger, hold 1 m avstand).

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

  • Elever og ansatte med sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. 

Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

  • Ansatte og elever med luftveissymptomer følger Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte og elever som har luftveisymptomer, uten kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar.

Kunnskapen så langt tyder på at man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Når symptomene forsvinner, blir man raskt mindre smittsom.

Ved tvil er det helsepersonell som skal vurdere og avgjøre om elever og ansatte kan komme på skolen. Ta kontakt med koronatelefonen i din kommune.   

Dette gjelder for vår skole fra 21.09.20:

-I egen klasse gjør vi som normalt. Når vi omgås andre, i skolens fellesarealer, skal vi holde 1m avstand.

-Kantinen: Elever kan kjøpe mat i kantinen, men spiser i klasserommet. 3 klasser på elektro har unntaksvis fått tilgang til bord i kantinen.

-Alle klasser har tilhørende garderober og toaletter.  

-Bruk dispensere med desinfisering i klasserom, verksteder og fellesområder.

-Elever som kommer på skolen med symptomer, vil bli sendt hjem. Det vil bli notert fravær, men fraværet kommer ikke på vitnemålet (gjelder t.o.m. 31. oktober). Eleven har selv ansvar for å melde fravær og å etterspør hjemmearbeid.

-Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.

Til toppen