Informasjon om opplæring i ukene framover

Dette er en ny situasjon for oss alle. Vi på Åkrehamn vgs. vil strekke oss langt for å samarbeide og få til god opplæring, selv om skolen er stengt. Vi er en yrkesskole, men nå må vi lære på en annen måte enn i verksted. Vi skal klare det sammen. 

Rammer for opplæringen framover:

 • Dere er i løpet av fredag 13. mars blitt kontaktet av din lærer. Dersom det ikke er tilfellet, ring og gi beskjed og oppdater kontaktopplysninger. 
 • Du skal ha fått beskjed om oppstart for undervisning på mandag, og hvor du finner timeplanene for den neste uken. 
 • Noen fag vil undervises live via teams på klokkeslettet det normalt hadde vært undervisning på skolen, mens det i andre fag legges ut læringsoppdrag/innleveringsoppgaver. Her vil lærerne være tilgjengelig digitalt uansett.
 • Alle elever må være logget på Iæringsplattformen fra 1. time hver dag mandag-fredag. Faglærere vil være påkoblet i sine timer. 
 • Elever som ikke er innom vil bli kontaktet av lærer. Dersom dette vedvarer vil foresatte bli kontaktet, dersom eleven er under 18 år.
 • Elever som ikke leverer inn oppgaver/læringsoppdrag etter avtale kan få IV i fag, det vil sendes ut varsel om dette i forkant for de elevene det eventuelt gjelder.
 • For å få vurdering i fagene forutsettes det at elevene jobber aktivt daglig mandag-fredag i alle sine fag.
 • Vurderingsform vil endres og avtales mellom deg og lærer. 
 • De neste ukene er det veldig viktig at man forsøker å få til en god og strukturert skolehverdag hjemmefra. Følg godt med på læringsplattformen.  Lag en ukeplan/dagsplan for deg selv. Alle elever får nå et større ansvar selv for sin egen opplæring. Vi oppfordrer i tillegg alle foresatte til å følge opp så langt det er mulig.
 • Kontakt faglærer eller kontaktlærer om du har spørsmål. De klokeste er de som ber om hjelp.
 • Samarbeid også med dine klassekamerater på nett. 
 • Dersom du trenger teknisk hjelp, kan Per Kenneth på IKT kontaktes. per.kenneth.hemnes@skole.rogfk.no, eller i chaten på Teams 
Til toppen