Informasjon om pågående byggearbeider ved Åkrehamn vgs 2020- 2021

Ved Åkrehamn videregående skole pågår det i dag byggearbeider, arbeidene har etter planen en varighet til utgangen av 2021.

Byggearbeidene er delt inn i to byggetrinn. Opparbeidelse av skolens uteområde mot sør med grøntarealer og utendørs aktivitetsområde for elevene inngår også i prosjektet.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 1 (Bygg H):

Bygg H er et nybygg på 890 m2 som er skal brukes av TIP og byggfag ved skolen. Nybygget vil få 2 verkstedhaller for TIP, 5 klasserom, grupperom, toalett- og skifterom, renholdssentral og kontorareal for lærere fra både TIP og byggfag. Bygg H blir et lavenergibygg som blir liggende rett sør for dagens administrasjonsbygg på skolen.

Bygget skal etter planen stå ferdig til skolestart høsten 2021.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildePlantegning bygg H 1 etg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 2 (Bygg F og bygg C):

Bygg F og bygg C er på totalt 1650 m2, dette er eksisterende bygg som planlegges rehabilitert. Bygg F vil, i tillegg til dagens verkstedhall, blant annet få 2 verkstedhaller for byggfag og 2 klasserom/ grupperom. Skolens gamle gymsal (bygg C) vil rehabiliteres og tilpasses avdeling for tilrettelagt opplæring. Bygget vil bla annet få 3 klasserom, et lite verkstedrom med lager, grupperom, øvingsleilighet og lærerkontor.

Begge disse byggene vil få oppgraderte klimaskall og energiløsninger.
Både nybygg og rehabilitert bygningsmasse skal tilknyttes fjernvarme.
Arbeidene er planlagt utført sommeren 2021 og skal stå ferdig i løpet av 2021.

Klikk for stort bildeBilde 3 Bygg C, fasade vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeBilde 4 Plantegning del av 1 etg bygg C 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeBilde 5 Plantegning 1 etg bygg F

 

Til toppen