Informasjon til elever og foresatte

Fra 11. mai åpner skolen for vg1-elever. Det betyr at i løpet av neste uke, får alle elevene våre komme innom på skolen. Vi gleder oss til å se alle sammen igjen.

Åpning av skolene er en del av regjeringens gradvise åpning av samfunnet. Det blir understreket at vi fortsatt må følge rådene om avstand, håndvask, og holde oss hjemme hvis vi er syke.

For at vi skal kunne følge retningslinjene for smittevern, kan vi foreløpig ikke ha all undervisning på skolen. Noe undervisning vil fortsatt foregå som nettundervisning, og noe undervisning vil foregå ute, hvis det er gjennomførbart. De praktiske fagene blir prioritert. Det betyr at du får treffe kontaktlæreren din neste uke. I løpet av en periode på tre uker, vil du også treffe andre lærerne dine på skolen.

Alle elever og foreldre/foresatte vil få mail fra skolen med informasjon om når den enkelte klasse skal komme inn på skolen i uke 20. Dersom du ikke mottar denne så ta kontakt med kontaktlærer.

Til toppen