Informasjon til foresatte om tilganger og bruk av VIS - skoleadministrasjonsprogram.

Her kommer litt informasjon om pålogging for foresatte til skolens elever

Foresatte til elever under 18 år kommer automatisk inn i VIS.
Foresatte til elever over 18 må fylle ut vedlagt ark sammen med eleven for å få denne tilgangen

Dette vil foresatte se: elevens timeplaner, fravær og læreplaner i tillegg til kontaktopplysninger.

Foresatte må bruke linken https://akrehamn-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/ og logge seg inn med ID-porten

Samtykke_Elever_over_18_Foresatte_VIS (PDF, 39 kB)

Til toppen