Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)  

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   

Hvordan logger jeg inn?  
Du kan logge deg inn i VIS fra og med 13. oktober.  
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, Bank ID, Bank ID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.

Innlogging VIS – skolens navn 

https://akrehamn-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Register dine kontaktopplysninger  
Vi ber deg om å registrere dine kontaktopplysninger slik at skolen kan nå deg ved behov. Legg inn din e-post og mobilnummer. Din adresse blir automatisk hentet fra det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette gjelder for deg som er foresatt til elev under 18 år.     

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig. Riktige kontaktopplysninger vil være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.  

Foresatte til elever over 18 år, eller som blir 18 år i løpet av skoleåret, må signere samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykke-erklæring for foresatte/elev over 18 år:
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10479/0/0/0/0/Samtykke_Elever_over_18_Foresatte_VIS.pdf?Company=rfk

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen v/kontaktlærer (Gjelder for elever over 18 år.) 

Hva får du tilgang til som foresatt?  
Foresatte til elever under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysninger. Du får også tilgang til å se timeplaner og læreplaner til “din” elev. I løpet av skoleåret 2020/2021 får du også tilgang til fravær.    
Vi beklager at elevens timeplan ikke lastes inn. Dette er en feil som Visma jobber med å rette.

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til timeplaner, læreplaner, registering av kontaktopplysninger og fravær. Husk at samtykke må leveres først.     

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skolen ved:

E-post: anne.may.medhaug@skole.rogfk.no Tlf: 51 92 33 00


Hvordan bruker jeg VIS?  
Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 

VIS for foresatte - https://vimeo.com/466084677

Tekst til video – https://www.akrehamn.vgs.no/_f/p38/i2d8ec70c-538a-4d08-820a-7e86d4c45113/tekst-informasjon-foresette-video.pdf


Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS)
https://www.visma.no/skoleadministrasjon/videregaende-skole/  

  

Til toppen