Kjære alle våre elever

Godt nytt år. Me går inn i 2021 med nytt håp om at Covid 19 skal kjempast ned med vaksine, men inntil då har me fått strengare tiltak og det som kallast raudt nivå på skulen vår.

Det betyr ikkje at skulen er stengt. Det betyr at me må skjerpa reglane for vaske hender, halde avstand og å halda oss til klassen og ingen andre.

Me må alle gjera ein ekstra innsats enno eingong. Kvar avdeling vil laga ein ny timeplan som de får ut saman med dette brevet. Det vil gje dykk oversyn på kva som skal skje digitalt heimanfrå og kva som skal skje her på skulen.

Bussane går som normalt. Men alle som bur mindre enn 6 km frå skulen må sykla eller gå. De andre må tenkja alternativ transport eller ta ein tidlegare buss om mogleg. Når du tek bussen pass på avstand, handvask og spriting av hender.

Nasjonale retningslinjer er slik:
Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole. Alle elever skal ha tilbud om undervisning på skolen. Rødt nivå for videregående skoler innebærer:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

For oss på Åkrehamn vgs vil det verka slik:

 1. Det blir laget timeplaner der det fremgår hvor mye som er på skolen og hvor mye som blir hjemmeundervisning. Disse kan endre seg raskt og for neste uke. Følg med på OneNote.
 2. Kantinen er stengt for bespisning. Kun utsalg, elevene inntar lunsj i klasserom sammen med sin faste klasse. Elever får ikke gå ut på butikk å handle.
 3. Bibliotek og Makerspace stenges for all aktivitet utover utlån av bøker og undervisning. Opphald i gangareal og inngangsområde berre for gjennomgang.
 4. Alle klasserom møbleres med 1 m avstand (hode til hode), hvor elevene sitter på faste plasser.
 5. Ingen arrangementer eller møtevirksomhet for elever på tvers av klasser som krever fysisk oppmøte.
 6. All møtevirksomhet på Åkrehamn vidaregåande skole blir gjennomført på Teams.
 7. Fag med sammenslåtte grupper deles i mindre enheter.
 8. Garderobene stenges. Eller det vert laga eigne rutiner for avdelinga di. Elevene møter på skolen i arbeidstøy dersom det let seg gjera praktisk.
 9. Vi begrenser antall elever som er til stede samtidig på skolen, etter plan for de enkelte programområder (planlegge for deling av verksted på ulike dager)
 10. Team elevoppfølging er tilstede. Ta kontakt dersom du treng nokon å snakka med!
 11. Forsterket renholdsplan ihht. rødt nivå.

Så vil me ynskja dykk velkomne til ny læring og skulestart i 2021. Eg veit at de er ungdom med stort engasjement både for faga dykkar og samfunnet rundt oss, så saman skal me klare denne økta med ny innsats for læring og for å hindre enno meir spreiing av viruset.

Til toppen