SVAR PÅ VIGO - SKOLEÅRET 2021 / 2022

Første inntak kommer 2. juli, med frist for å svare innen 10 dager. (12.juli).
Andre inntak i overgangen ca. 24.juli, frist for å svare innen 10 dager.

 1. Du får melding om tilbud via SMS på det mobilnummeret som er oppgitt i VIGO
  Husk MinID og ditt passord. Du kan endre mobilnummer og e – postadressen frem til 1.
  juli. Må alltid være oppdatert! Brukerstøtte for MinID tlf. 800 30 300 evnt. E - post: brukerstotte@digdir.no
   
 2. Du kan fra 1.juni og fram til 1. juli registrer forhåndssvar.  
   
 3. Alle må svare på tilbud om skoleplass. (Også de som takker NEI, du kan bli bedt om å oppgi årsak). Søkere som ikke svarer innen fristen blir strøket av inntaket og mister tildelt skoleplass/læreplass/ventelisteplass, og har ikke krav på nytt tilbud.
   
 4. Hvis du svarer NEI til ditt 1. ønske for skoleplass, får du ikke tilbud om lavere ønsker. Du mister skoleplassen og blir tatt ut av prosessen. Det er ikke mulig å stå på venteliste til lavere ønsker!
   
 5. VIKTIG! Dersom du blir tatt inn på et av dine lavere ønsker, kan du ta imot plassen og samtidig stå på venteliste til høyere ønske(r). OBS! Dersom du i senere inntak får tilbud om plass på et høyere ønske, faller den tidligere mottatte plassen automatisk bort. Sier du nei til det nye tilbudet, og heller ikke står på venteliste, vil du stå helt uten skoleplass. Ventelistene skiller mellom søkere med og uten rett, og ungdomsrett går foran fullføringsrett. NB! Ventelistene tas ikke i bruk før alle søkere med opplæringsrett har fått et tilbud.  
   
 6. Dersom du har svart ja til skoleplass/venteplass, men senere får andre planer, må du gi skriftlig melding til inntakskontoret snarest mulig.
   
 7. OBS! Dersom du har svart ja til skoleplass og ikke møter opp 1. skoledag mister du tildelt plass dersom det ikke er gjort avtale med skolen om permisjon og lignende. Søkere som på grunn av sykdom ikke kan møte 1. skoledag, må gi beskjed til skolen om dette. (Jfr. Lokal inntaksforskrift).
   
 8. Dato og klokkeslett for skolestart er oppgitt på det elektroniske svarkortet i VIGO for de fleste tilbud. Sjekk også på skolens nettsider.
   
 9. Søk samtidig til Lånekassen mens du er innlogget på VIGO. Alle med ungdomsrett får utstyrsstipend. Ved hjelp av MinID kan du på Dine sider på www.lanekassen.no sjekke om søknaden er behandlet, hvor mye du får osv. Ikke sendt unødige eposter til lånekassen. En slik epost vil forlenge behandlingstiden for søknaden.

 

LYKKE TIL – GOD SOMMER!!

Til toppen