UNGDATA-undersøkelsen 2022

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres ved alle videregående skoler i Rogaland i uke 10-13. Målet med undersøkelsen er gi politikere og myndigheter en oversikt over hvordan ungdom har det, hva de driver med i fritiden, og hvordan det er å vokse opp i dag. Den er rettet mot ungdom under 20 år. Undersøkelsen blir gjennomført i skoletiden, og det er frivillig å delta. I det vedlagte informasjonsskrivet kan dere lese mer om undersøkelsen, hvordan personvern er ivaretatt, og hva eleven må gjøre for evt. å reservere seg mot deltakelse.

Ta kontakt med skolen v/Elin Salvesen 99025837, eller Grethe Larsen, 90828464, dersom dere har spørsmål om undersøkelsen.

Her kan du laste ned informasjonsskriv om Ungdata-undersøkelsen

Ungdata 3 Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 194 kB)

Til toppen