Vaksine mot hjernehinnebetennelse

Ungdom i alderen 16 – 19 år får tilbud om å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse.

Dato for vaksinering 17.01.2020 på Åkra helsestasjon. Har du spørsmål? Ta kontakt med resepsjonen

Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Mer informasjon på nettsiden Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (Folkehelseinstituttet)

https://fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/meningokokk-b/meningokokk_brev_ungdom_2019-2020_bokmal.pdf

Frist for påmelding ved betaling av kr. 400,- til kontaktlærer: 2. desember 2019.

Til toppen