Velkommen til foreldremøte

Det blir foreldremøter for alle programområder i uke 40. Siden vi er på gult nivå vil dette få konsekvenser for gjennomføringen. Møtene avholdes klassevis etter oppsatt plan og vi kan kun tillate at en foresatt pr.elev møter pga avstandskrav i rommet.

Elevene har fått tilsendt e-post med egen invitasjon for sitt programområde

Hånddesinfeksjon må brukes før og etter møte og en må holde minst 1 meter avstand til andre.

På grunn av ombygning er det lite parkering rett utenfor skolen. Vi anbefaler dere å bruke parkeringsplassen ved kirken.

PROGRAM:

- Undervisning og skolens pedagogiske plattform

- Kontaktlærer forteller om undervisning og skoles satsingsområder. Dere får

- Innblikk i faglige opplegg, rutiner og hvordan det jobbes med et godt

- Læringsmiljø i klassen.

- Yrkesveiledning

- Yrkes- og utdanningsrådgiver forteller om veien videre.

- Elevoppfølging

- Forteller om hvordan vi jobber med elevoppfølging og godt skolemiljø.​​​

Hjertelig velkommen!

Til toppen