Viktig informasjon om Covid19 rutiner v/Åkrehamn vgs

Det er fortsatt 3 grunnleggende regler som gjelder:

  • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.  
  • God hygiene er viktig
  • Vi må holde avstand

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra, men elevene må også følge gjeldende rutiner. Vi ser dessverre at restriksjonene vi er pålagt, ikke alltid følges. Dette kan føre til større fare for smittespredning.

Dette gjelder for vår skole nå:

-Alle elever får et fulltidstilbud på skolen. Hele skoleklasser skal være samlet i eget klasserom/verksted (kroppsøving og noen fag følger egne rutiner med 2 klasser sammen).

-I egen klasse gjør vi som normalt. Når vi omgås andre, i skolens fellesarealer, skal vi holde 1m avstand (2m i verksted).

-Alle klasser har tilhørende garderober og toaletter.

-Det er dispensere med desinfisering i alle klasserom, verksteder og fellesområder.

-Elever som kommer på skolen med symptomer, vil bli sendt hjem. Det vil bli notert fravær, men fraværet kommer ikke på vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å melde fra til faglærer og etterspør hjemmearbeid (se vedlegg for mer utfyllende informasjon).

Alle elevene har fått grundig opplæring i dette.

Vi håper dere som foresatte kan hjelpe oss å minne elevene våre på situasjonen vi er i, slik at vi unngår oppblomstring av smitte.

Vi ber alle våre elever som bor i gang-/sykkelavstand til skolen, om å la være å ta skolebuss. Offentlig transport til skolen er en kilde til uoversiktlig smitte.

Vi ønsker at alle skal forbli friske, slik at vi kan ha en sunn og åpen skole.

 

 Takk for at du bidrar i vår felles dugnad 😊

 

Vedlegg 1

Orientering til foresatte v/Åkrehamn vgs

Fravær og fraværsføring:

I den spesielle situasjonen vi er i, har myndighetene bestemt at elevene ikke trenger dokumentasjon fra lege (psykolog/BUP etc.) hvis eleven er borte fra skolen av helsemessige grunner. Dette gjelder i første omgang fram til 31.oktober.

Eleven må levere egenmelding ved fravær (foresatte til elever under 18 år).

Når eleven har egenmelding/melding fra foresatte, skal fraværet registreres i VIS (skolens administrative system). Fraværet blir ikke telt med, hverken som dokumentert fravær eller annet. Det brukes kun til bakgrunnsdata/statistikk.

Departementets midlertidige regler for fravær gjelder for alt fravær av helsemessige grunner. Kronisk sykdom med eventuelt sykehusopphold/ opphold på BUP, regnes også som fravær av helsemessige grunner.

Ved fravær hvor skolen ikke får beskjed fra foresatte eller egenmelding av eleven (over 18 år) vil fraværet bli registrert som udokumentert og teller på 10% grensen.

Elever kan legge fraværet sitt direkte inn i VIS. Vi oppfordrer elevene til dette.

Hvis eleven har mye fravær, og ikke deltar aktivt i undervisningen hjemmefra, vil dette få konsekvenser for grunnlaget for karakter i faget.

Til toppen