Læringssenteret

Læringssenteret er skolens ressurssenter for faglig oppfølging av elever, og består av lærere med ulike spesialfelt. Vi organiserer blant annet ulike typer støtteundervisning i gruppe eller klasse, arrangerer kurs og veiledning, og gir oppfølging før ny eksamen.

Dersom faglig tilrettelegging i klasserommet ikke er tilstrekkelig for at en elev oppnår nødvendig framgang i et fag, kan det meldes behov til læringssenteret. Behov kan meldes via klasselærerråd, eller direkte fra faglærer/kontaktlærer.

Læringssenteret har en rekke muligheter for faglig støtte til elever. For eksempel

• Tilpasset undervisning i mindre grupper

• To-lærer i klasse

• Kortere og mer intensive kurs i ulike emner

• Bidrag til læringsstrategier, yrkesretting og tverrfaglighet

• Legge til rette for elever som trenger større faglige utfordringer

En lærer er fulltidsansatt på læringssenteret, i tillegg til at enkelte fellesfaglærere også er knyttet til LS-undervisning.

Avdelingsleder (Læringssenteret)
Esteban Panza
Telefon 93 81 58 89 / Epost esteban.panza@skole.rogfk.no

 

 Camilla er den pedagogen som har fulltidsstilling på læringssenteret. Camilla er del av team elevoppfølging.

Camilla Storm

Allmenlærer med Spes.Ped
Telefon 99 72 84 03  /

Epost: camilla.storm@skole.rogfk.no