Skolerute 2019/2020

Skolerute 2019/2020
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene: Mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11. oktober) 18
November Felles planleggingsdag: Tirsdag 12. november 20
Januar Første skoledag etter jul: Torsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag: Onsdag 12. februar. Vinterferie i uke 9 (24. – 28. februar) 14
Mars 22
April Påskeferie 6. – 13. april 16
Mai Off. høytidsdager fredag 1. og torsdag 21. mai. Planleggingsdag fredag 22. mai. 18
Juni Offentlige høytidsdager: Mandag 1. juni. Siste skoledag for elevene før sommerferien: Fredag 19. juni. 15
SUM DAGER 190

1 dag må jobbes inn i løpet av året. Dette gjøres ved at 1 uke ikke har korte dager. Uke 44 blir uke uten møter og 8 timer undervisning daglig.

Planleggingsdager:

Onsdag      14. august
Torsdag      15. august 1/2 plandag, elevsamtaler
Fredag       16. august 1/2 plandag, elevsamtaler
Tirsdag      12. november (felles)
Torsdag      2.januar
Onsdag      12. februar (felles)
Fredag       22. mai

Skoleruten er godkjent og vedtatt i skoleutvalget 04.02.2019

SKOLERUTE  2020-2021

August

Skolestart 17.august

11

September

innarbeidingsuke40 timer uke 39

23

 

Oktober

Høstferie uke 41 (5.-9.)

17

 

November

Felles plandag 10.

20

 

Desember

Siste dag før jul 18.

14

 

Januar

Første skoledag etter nyttår 5.

19

 

Februar

Fellesplandag  10.

19

 

Mars

Vinterferie uke 9 (1.-5.)

15

 

 

Påske ferie (29.-31.)

 

 

April

Første dag etter påske 6.

19

 

Mai

Off. høytidsdager 13. og 17. og 24.

17

 

 

Plandag 14.

 

 

Juni

Siste skoledag 22.

16

                              190 dager

Totalt 190 dager

Vi må innarbeide en dag i løpet av året. Vi gjør uke 39 til en 40 timers uke med undervisning.

 

Plandager

12.-13 august
10. november
4. januar 
10. februar
14. mai

Til toppen