Grunnkompetanse

Målet for opplæringen på Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall er at elevene skal ut i ordinært arbeid. Målgruppen er elever som ikke finner seg til rette innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Vi vektlegger praksis og deler av undervisningen gis i form av opplæring i bedrift. Praksis i verksted og i bedrift utgjør en stor del av opplæringen, her får eleven prøve ut ulike praksisplasser ut fra egen interesse og muligheter.

Vi har til sammen 4 programområder på Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall: Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og Industriell Produksjon, Service og Samferdsel og Helse- og oppvekstfag. På skolen vil du opparbeide deg grunnleggende sosial og praktisk kompetanse.

På Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall vektlegges bruk av opplæringsavtaler. Etter endt utdanning vil du få et kompetansebevis som beskriver hvilken kompetanse du har oppnådd. Målsettingen etter endt utdanning kan være opplæringskontrakt.