Grunnkompetanse

Målet for opplæringen på Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall er at elevene skal ut i ordinært arbeid. Målgruppen er elever som ikke finner seg til rette innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Vi vektlegger praksis og deler av undervisningen gis i form av opplæring i bedrift. Praksis i verksted og i bedrift utgjør en stor del av opplæringen, her får eleven prøve ut ulike praksisplasser ut fra egen interesse og muligheter.

Vi har til sammen 4 programområder på Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall: Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og Industriell Produksjon, Service og Samferdsel og Helse- og oppvekstfag. På skolen vil du opparbeide deg grunnleggende sosial og praktisk kompetanse.

På Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall vektlegges bruk av opplæringsavtaler. Etter endt utdanning vil du få et kompetansebevis som beskriver hvilken kompetanse du har oppnådd. Målsettingen etter endt utdanning kan være opplæringskontrakt.

Til toppen