Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig iløpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Dokumentasjon

Dokumentasjon i form av uttalelse fra sakkyndig instans (for eksempel lege eller annen sakkyndig) vedlegges søknaden. 

Er noe uklart - kontakt kontaktlærer, avdelingsleder eller din rådgiver.

Søknadsfrist 

Lever skriftlig søknad sammen med dokumentasjon så tidlig som mulig iløpet av skoleåret, og innen fristen som står påført søknadsskjema.

Skjema finner du i Teams, under AK Informasjon Alle / Filer
Dette teamet har alle elever tilgang til fra skolestart.