VIS for elever og foresatte

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole. 

Hvordan logger jeg inn?  

Du kan logge deg inn i VIS fra og med 16. august 2021.  
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.

Innlogging VIS – Åkrehamn Videregående Skole   

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. De har også tilgang til å bruke egen VIS-app. Det er foreløpig ikke VIS-app tilgjengelig for foresatte.

 

Register dine kontaktopplysninger  
VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Elever over 18 år
Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Last ned "Samtykkeerklæring for foresatte/elev over 18 år"

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolens administrasjon

Hva får du tilgang til som foresatt?  
Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk
    (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • Læreplan

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til punktene over. Husk at samtykke må leveres først.     

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?  
VIS har støtte for siste versjon av nettleserne Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging (gjerne Chrome siden testingen foregår i denne nettleseren). Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skolen. 

Er ditt foreldreansvar registrert i Folkeregisteret?

Alle foresatte med foreldreansvar for en elev under 18 år ved en videregående skole i Rogaland får tilgang til det skoleadministrative systemet VIS. Sjekk om du har denne tilgangen ved å logge deg inn på VIS ved Åkrehamn vgs, se grønn» knapp lenger oppe.

Dere får også tilsendt digitale forsendelser slik som varselbrev, vedtak og annen informasjon.

For å sjekke og eventuelt endre dette kan du logg deg inn på Skatteetaten sine nettsider, se mer informasjon og hvordan dette gjøres ved å lese mer her.

Informasjon til foresatte om FREG_foreldeansvar og tilganger i VIS (PDF, 445 kB)


Kontaktinformasjon
Anne May Medhaug
Epost: anne.may.medhaug@skole.rogfk.no
Telefon:  51 92 33 00 


Hvordan bruker jeg VIS?  
Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 

VIS for foresatte - Video

opplæringsvideoer for elever

Les om behandling av personopplysninger