Skolens historie

Åkrehamn vidaregåande skole har en historie som går tilbake til 1962. Skolen var da kommunal, og het Karmøy Yrkesskole. Virksomheten den gang var sveisekurs, og undervisningen foregikk i Åkra rådhus. Dette var et 10 måneders grunnkurs i Jern- og Metallarbeiderfaget. 

Det var framsynte folk fra Åkra kommune med en meget vanskelig kommuneøkonomi som satset på noksom de var overbevist om ville føre til forandring i yrkessammensetningen. De mente at lokalbefolkningen trengte utdannelse i praktiske fag for å gjøre seg i stand til å delta i næringslivet som etter hvert kom. 

Det har etterhvert blitt utdannet mange dyktige fagfolk ved denne skolen. 

 

Fra skolens start fram til i dag har det skjedd store endringer i næringslivet og i samfunnet. Viktige fundamenter i vår opplæring er å gi elevene en god basisopplæring som er tilpasset næringslivets metoder og krav. Skolen er godt utbygd med maskiner og utstyr, og en stor del av opplæringen vår er praktisk rettet.

Den læringen elevene ved skolen får gjennom praktiske øvelser, brukes som eksempler i den teoretiske tilnærmingen av stoffet. Denne erfaringsbaserte læring gjør kunnskapen helhetlig for dere.
Der er ingen grunn til å tro at den teknologiske utvikling vil stoppe opp. En viktig oppgave for oss som skole er å gi elevene lyst til og interesse til å holde seg a jour med utviklingen innen sitt fagområde.