Sammen skaper vi fremtidens kompetanse

Å skape kompetanse er ikke et arbeid for en enkelt person. Å skapa kompetanse handler om et fellesskap og et samarbeid. Framtiden til regionen og Norge er avhengig av maksimalt dyktige fagarbeidere. Skal de skapes er det mange som må bidra sammen. Først og fremst handler det om den enkelte framtidige fagarbeideren, som trener et stort nettverk med rettledere som kan sørge for at de mestrer noe nytt og lærar effektivt hver dag. Disse rettlederne er medelever, lærarar, rådgjevarar, ledere, opplæringskontor, instruktører i bedrifter og flere. Alle skjønner at det er nødvendig med et tett samarbeid om planlegging, læring og resultat. 

For å få dette til har vi tre viktige utviklingsplaner på Åkrehamn vidaregående.