Bygg- og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor bygg- og anleggsteknikk. Det kan være tømrer, murer, stillasarbeider, betongarbeider, rørlegger, maler, feier eller blikkenslager.

Her får du mye praksis. Du får være med på ekte jobber, og du får oversikt på de forskjellige retningene (yrkene) du kan velge å gå videre på

Undervisningen er temabasert, med fokus på planlegging og produksjon, samt å kunne dokumentere arbeidet. Tverrfaglighet er også en viktig del av innholdet på vg1. Undervisningen i programfagene vil veksle mellom teoriundervisning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og prosjektarbeid (læringsoppdrag). Alt arbeid tar utgangspunkt i en praktisk oppgave

På byggfag vil mye av undervisningen foregå i egen ungdomsbedrift, og det er fokus på entreprenørskap.

Tverrfaglige prosjekter som omhandler «bærekraftig utvikling»,  «demokrati og medborgerskap», samt  folkehelse og livsmestring» vil være en sentral del av opplæringen.

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk?

Du lærer

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • om klima og teknologi
  • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
  • om kvalitet og sikkerhet
  • materialkunnskap

Du bør være

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • god til å samarbeide

Les mer om bygg og anleggsteknikk på vilbli.no 

Hvorfor velge Åkrehamn vgs?

Her får du mye praksis. Du får være med på ekte jobber, og du får oversikt på de forskjellige retningene (yrkene) du kan velge å gå videre på

Undervisningen er temabasert, med fokus på planlegging og produksjon, samt å kunne dokumentere arbeidet. Tverrfaglighet er også en viktig del av innholdet på vg1. Undervisningen i programfagene vil veksle mellom teoriundervisning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og prosjektarbeid (læringsoppdrag). Alt arbeid tar utgangspunkt i en praktisk oppgave

På Vg2 kan du pr i dag velge byggteknikk (Tømrer, murer, betong, stillas). Vi har mye varierte oppgaver, og tar byggeoppdrag for folk, der vi f.eks setter opp hagestuer, garasjer, eller andre kjekke arbeidsoppdrag

På Vg2 KEM (rørlegger, blikkenslager, ventilasjon og taktekking) har vi et av Norges beste fagprøvebygg, som våre elever får utføre jobber i.

På byggfag vil mye av undervisningen foregå i egen ungdomsbedrift, og det er fokus på entreprenørskap.

Tverrfaglige prosjekter som omhandler «bærekraftig utvikling»,  «demokrati og medborgerskap», samt  folkehelse og livsmestring» vil være en sentral del av opplæringen.

Søke skoleplass

Første året -  Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke både i fellesfag og programfag. 

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring per uke både i fellesfag og programfag. 


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg (SETT INN LENKE) for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.