Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor elektro og datateknologi. Det kan være for eksempel elektriker, tavle-, signal eller heismontør, flymekaniker, automatiker eller kulde- og varmepumpemontør.

Hvorfor velge elektro og datateknologi?

Du lærer

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
  • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

  • nøyaktig og systematisk
  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
  • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no

Hvorfor velge Åkrehamn vgs?

Undervisningen er temabasert, med fokus på planlegging og produksjon, samt å kunne dokumentere arbeidet. Undervisningen er lagt opp som jobber, der du får være med på å montere, programmere og sette i drift forskjellige typer elektriske anlegg.

Vi har en av Norges best utstyrte verkstedhaller, men mange prosessanlegg, datastyring av produksjonsbånd og roboter

Tverrfaglighet er også en viktig del av innholdet på vg1. Undervisningen i programfagene vil veksle mellom teoriundervisning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og prosjektarbeid (læringsoppdrag). Alt arbeid tar utgangspunkt i en praktisk oppgave. Programfag og fellesfag vil være samkjørte gjennom skoleåret

På Vg1 i YFF har vi prosjekt på skolen og i tillegg er vi ute og besøker bedrifter som Haugaland Kraft og Equinor.

På Vg2 i YFF kan du velge lærebedrift for et av følgende fag: Elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, heismontørfaget, signalmontørfaget, togelektrikerfaget, skipselektriker, tavlemontørfaget eller vikler- og transformatormontørfaget.

I elektro og datateknologi vil mye av undervisningen foregå i egen ungdomsbedrift, og det er fokus på entreprenørskap.

Tverrfaglige prosjekter som omhandler bærekraft og livshelse vil være en sentral del av opplæringen

Søke skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Andre året -  Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling
Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.