Helse- og oppvekstfag

Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

  • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Hvorfor velge Åkrehamn vgs?

Helse- og oppvekstfag

Vil du jobbe med mennesker – barn, eldre, friske og syke? Felles for de som ønsker å utdanne seg innenfor Helse- og oppvekstfag er at de er interessert i mennesker.

Vi kan tilby et inkluderende skolemiljø som har fokus på læring og trivsel for alle. Våre lærere er opptatt av å finne styrkene til den enkelte elev. Det er viktig for oss at du får utvikle deg som menneske, og at du får anvende teorien du lærer på skolen ute i praksis.  

På Vg1 Helse og oppvekst gir vi deg grunnleggende opplæring til mange yrker innenfor helse- og oppvekstsektoren. I opplæringen lærer du om mennesket sin normale utvikling, om helse, kosthold og hygiene. Du lærer å gi omsorg, pleie og veiledning til mennesker i utvikling og til mennesker som trenger hjelp og støtte.
Gjennom denne opplæringen vil du få bakgrunn til bedre å forstå deg selv og andre, slik at du kan vise innsikt og respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold. Etter det første skoleåret hos oss, får du et godt grunnlag til å kunne velge Vg2.

 

På Åkrehamn vidaregåande kan vi tilby Barne- og ungdomsfaget og Helsearbeiderfaget på Vg2.

På vg2 arbeider alle klassene etter metoden Problembasert læring (PBL). Da tar vi utgangspunkt i et bestemt problem eller utfordring som du kan møte på ute i arbeidslivet. Undervisningen foregår som gruppearbeid, og dere blir introdusert for en reel utfordring eller problem som dere skal løse gjennom teorien dere har lært. Gjennom samarbeid skal du og gruppen din finne løsninger på de utfordringene som er gitt. Lærerne veileder dere gjennom læringsøkten, og målet er å knytte undervisningen og fagstoffet nærmest mulig praksisen vår.   

På Vg.2 Helsearbeiderfaget lærer du å ta ansvar for å kunne gi en helhetlig omsorg for mennesker, og å kunne hjelpe ulike brukere med daglige gjøremål. Det innebærer å gi omsorg, sørge for riktig ernæring og gi fysisk stell og pleie. Gjennom fagene på skolen lærer du deg den grunnleggende teorien, men for oss er det viktig med mye praksis og øving for at du skal bli en god Helsefagarbeider. Vi har et eget flott verksted på skolen som er vårt øvingsrom, og i tillegg har vi et godt samarbeid med praksisplasser nær skolen. Disse blir brukt aktivt som en del av opplæringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Vg. 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget lærer du å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. De med fagbrev innenfor dette yrket jobber gjerne i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater. Hos oss lærer du om barn og ungdom sin sosiale utvikling, hvordan du skal kunne legge til rette for god kommunikasjon, samspill, fellesskap og lek. Du lærer også å være en god rollemodell for barn og unge, og hvordan du som Barne- og ungdomsarbeider kan være en god veileder. Undervisningen på skolen er praksisnær, og gjennom skoleåret er vi mye ute og øver i barnehagene og på skolene i nærområdet. 

 

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene. .


Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har ni timer i fellesfagene og 26 timer i programfagene.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg (SETT INN LENKE)  for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning: