Salg, service og reiseliv

Ønsker du å jobbe i butikk eller starte egen bedrift? Eller frister jobben som vekter eller resepsjonist? Da kan utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv passe for deg.  

Hvorfor velge salg, service og reiseliv?

Du lærer

  • kundebehandling og salg
  • administrasjon og digitale verktøy
  • økonomisk og bærekraftig drift
  • om entreprenørskap
  • om reiseliv og turisme
  • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak

Du bør være

  • høflig og serviceinnstilt
  • interessert i å kommunisere med mennesker
  • åpen for ulike kulturer og tradisjoner
  • organisert, ryddig og strukturert

Les mer om service- og samferdsel på vilbli.no

Hvorfor velge Åkrehamn vgs?

Salg, Service og Reiseliv

Ved å velge Salg, Service og Reiseliv har du mulighet for arbeid innen mange spennende og fremtidsrettede yrker. Du er sikret en utdannelse som arbeidsmarkedet har brukt for og det er mange interessante læreplasser i lokalmiljøet. Du kan blant annet bli butikkmedarbeider, kontor/administrasjons medarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, arbeide innen sikkerhetsbransjen eller starte egen bedrift. I tillegg får du oppleve gleden av å utføre arbeid for og sammen med andre mennesker. 

Du lærer mye om servicenæringen.  Vg1 består fra høsten 2020 av de tre felles programfagene: Virksomhet og Beredskap, Markedsføring og Nyskapning og Samhandling og Utvikling. I tillegg har vi faget Yrkesfaglig fordypning (YFF), hvor du arbeider ute i bedrift deler av skoleåret. 

«Vi lærer gjennom praktiske oppgaver».

I løpet av Vg1 og Vg2 inngår fellesfagene norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk, naturfag og samfunnsfag som en naturlig del av utdanningen din. Disse fagene vil i stor grad bli yrkesrettet, slik at opplæringen blir relevant for yrket du skal arbeide innen og sikrer at du får en meningsfylt og helhetlig utdanning. 

«Vi har mange ulike metoder å lære faget vårt på».

Læring skjer gjennom praktiske og varierte oppgaver. Undervisningen er veldig praksisnær og du kan ofte velge mellom ulike metoder som f. eks. film, presentasjon, dialog, lyd el. for å vise hva du har lært. 

«Vi bruker teorien vår ute i arbeidslivet».

Har du en drøm om å starte egen bedrift? Vi bruker entreprenørskap som undervisningsmetode, noe som betyr at du som elev får være med å etablere, drive og avvikle din egen ungdomsbedrift. I løpet av skoleåret driver dere en virkelig bedrift med ekte produkter, kunder, leverandører og penger. Dette gir deg mulighet til å lære gjennom egne erfaringer og er en praksis som bedriftene verdsetter. 

Veien videre

Vg1 Salg, Service og Reiseliv kvalifiserer deg til Vg2 salg og reiseliv og service og sikkerhet. Du kan deretter ta fagbrev innen salgsfaget, reiselivsfaget, førstelinje-tjenester, sikkerhetsfaget eller søke Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. 

Åkrehamn videregående tilbyr Vg2 Salg, Service og Sikkerhet skoleåret 2020/21 og Vg2 Salg og reiseliv (nytt navn etter endring av tilbudsstruktur) fra og med skoleåret 2021/2022. 

Søke skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. 

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. 

Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg (SETT INN LENKE)  for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning: