Lavterskeltilbud til foreldre og foresatte

Velkommen til Kopervik helsestasjon onsdager kl. 15.30 – 17.30. Her vil foreldre og foresatte møte to representanter fra psykisk helseteam som kan gi råd og veiledning angående barn og unges psykiske helse. Tilbudet er gratis, og det kreves verken henvisning eller timeavtale.

 Link til Karmøy Kommune sine egne sider om tilbudet