Elevråd

Elevrådet diskuterer og tar opp saker av ulike karakter. Vi har blant annet fokus på undervisning og hva vurdering for læring innebærer. Vi ønsker innspill fra elevene på skolen – hva mener dere? Hvilke utfordringer bør vi gjøre noe med? Kom med innspill til den tillitsvalgte i din klasse!

Elevrådet er et felles organ for skolens elever, og skal ta seg av oppgaver som har med elevenes arbeidsforhold og trivsel å gjøre. Det skal også være rådgivende organ for skoleutvalg og rektor.

Ved Åkrehamn vidaregåande skole er elevrådet satt sammen av tillitseleven i hver klasse. Tillitseleven og en vararepresentant velges av klassen i september/oktober. Elevrådet kommer sammen for første gang etter at alle klasser har valgt tillitselev. På dette møtet velges elevrådsstyret.

Elevrådsstyret velges blant elevrådsrepresentantene. Leder velges av samlet elevråd, mens styret selv velger nestleder, sekretær og kasserer. Til meldinger brukes It’s learning.

Styret i elevrådet

Renate Jensen Langåker - Leder
Mariell Wisnæs - Nestleder
Leif Harald Kolbeinsen Langåker
Jabina Berhends

 

Til toppen