Elevråd

Elevrådet diskuterer og tar opp saker av ulike karakter. Vi har blant annet fokus på undervisning og hva vurdering for læring innebærer. Vi ønsker innspill fra elevene på skolen – hva mener dere? Hvilke utfordringer bør vi gjøre noe med? Kom med innspill til den tillitsvalgte i din klasse!

Elevrådet er et felles organ for skolens elever, og skal ta seg av oppgaver som har med elevenes arbeidsforhold og trivsel å gjøre. Det skal også være rådgivende organ for skoleutvalg og rektor.

Ved Åkrehamn vidaregåande skole er elevrådet satt sammen av tillitseleven i hver klasse. Tillitseleven og en vararepresentant velges av klassen i september/oktober. Elevrådet kommer sammen for første gang etter at alle klasser har valgt tillitselev. På dette møtet velges elevrådsstyret.

Elevrådsstyret velges blant elevrådsrepresentantene. Leder velges av samlet elevråd, mens styret selv velger nestleder, sekretær og kasserer. Til meldinger brukes It’s learning.

Elevrådstyret 2022-23

1SSB Nora Elise Fjeld Sørensen (Leder)
1BAB Nicholas Berning
2ELAB David Alsaker
GK TIF Angelica Engedal Jenssen Josefsen
2INTB William Jordbrekk Vedøy
2HSBA Emilie Nordstrand