Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal sikre at elever får økt innflytelse på skolehverdagen. Saker knyttet til det fysiske og psykososiale miljøet skal tas opp i utvalget.   

På Åkrehamn VGS er elevene representert med fire medlemmer i skolemiljøutvalget. Elevrådsleder er en av disse. Fra skolens ansatte, skoleledelse og fylkeskommunen er det tre representanter. 

Alle videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (opplæringsloven §11-5a). Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.  

Representant for fylkeskommunen:
Åse Bratthammer (rektor)

Representant for ledelsen:
 

Representant for ansatte:
 

Elevkontakt u/ stemmerett: