Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Dersom du opplever problemer knyttet til opplæring i videregående skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med oss. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos oss arbeider pedagoger og psykologer.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående skoler i Nord-Rogaland har kontor i Haraldsgt. 177, 5525 Haugesund.
Tlf. 51 92 17 40. 

Les mer om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ta kontakt