Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever.

Helsesøster ved Åkrehamn videregående skole

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Helsesykepleier er å treffe på skolen:
Mandager fra kl. 08.30 - 14.00
Tirsdager fra kl. 08.30 - 14.00
Onsdager fra kl. 08.30 - 14.00
Torsdager fra kl. 08.30 - 14.00 
fredag i oddetallsuker kl. 08.30 - 14.00

Helsesykepleier: May Iren R. Knutsen

Hun kan også treffes på mobil 918 35 160 alle dager i uka.
Helsesykepleiers oppgave i videregående skole er å jobbe helsefremmende og forebyggende.

Her kan du får råd og veiledning innen tema som:
• Ungdom, samliv og seksualitet

• Psykisk helse
• Somatisk helse
• Trivsel og mestring
• Livsstil og helse

«Ofte er det lite som skal til for å komme over en kneik, da er det viktig å ha noen voksne som du kan diskutere med før det har gått for lang tid».

Helsesykepleier kan være en slik støtte og samtalepartner, slik at du selv kan mestre vanskeligheter i en tid i livet som kan by på store forandringer og utfordringer.

Helsesykepleier har taushetsplikt


Du kan snakke med helsesykepleier om for eksempel sex, prevensjon, graviditet, abort, kjønnssykdommer og kjønnsidentitet.

Det er også mulig å snakke om mistrivsel, nedstemthet, depresjon, ensomhet, sinne, stress, angst og mobbing.

Andre tema kan være fysiske plager, søvnvansker, kropp, selvbilde, doping, røyking og rus, vanskelige hjemmeforhold og problemer på skolen.

Besøk hos helsesykepleier regnes ikke som fravær når det er dokumentert.

Det er ikke alt jeg kan hjelpe deg med, men jeg kan sette deg i kontakt med andre instanser ved behov.