Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever.

Helsesøster ved Åkrehamn videregående skole

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Helsesøster er å treffe på skolen:
Tirsdager fra kl. 08.30 - 14.00
Onsdager fra kl. 08.30 - 14.00
Torsdager fra kl. 08.30 - 14.00 
fredag i oddetallsuker kl. 08.30 - 14.00

Helsesøster: May Iren R. Knutsen

Hun kan også treffes på mobil 918 35 160 alle dager i uka.
Helsesøsters oppgave i videregående skole er å jobbe helsefremmende og forebyggende.

Her kan du får råd og veiledning innen tema som:
• Ungdom, samliv og seksualitet

• Psykisk helse
• Somatisk helse
• Trivsel og mestring
• Livsstil og helse

«Ofte er det lite som skal til for å komme over en kneik, da er det viktig å ha noen voksne som du kan diskutere med førdet har gått for lang tid».

Helsesøster kan være en slik støtte og samtalepartner, slik at du selv kan mestre vanskeligheter i en tid i livet som kan by på store forandringer og utfordringer.

Helsesøster har taushetsplikt
Du kan snakke med helsesøster om for eksempel sex, prevensjon, graviditet, abort, kjønnssykdommer og kjønnsidentitet.

Det er også mulig å snakke om mistrivsel, nedstemthet, depresjon, ensomhet, sinne, stress, angst og mobbing.

Andre tema kan være fysiske plager, søvnvansker, kropp, selvbilde, doping, røyking og rus, vanskelige hjemmeforhold og problemer på skolen.

Besøk hos helsesøster regnes ikke som fravær nårdet er dokumentert.

Ved skolestart i Vg1 kartlegges din helsetilstand gjennom et helseopplysningsskjema, og noen vil bli tilbudt en samtale. Ut over det kan du selv ta kontakt ved behov.

Det er ikke alt jeg kan hjelpe deg med, men jeg kan sette deg i kontakt med andre instanser ved behov.

Ønsker du time til psykolog, kan du møte opp på helsestasjon for ungdom på Åkra eller Nordheim, onsdag kl. 16.00- 18.00

May Iren R. Knutsen
Helsesøster

Til toppen