NivåHandlingsplan gult nivå – Åkrehamn vgs.

Varsling om endring fra grønt nivå til gult nivå skjer via e-mail til alle elever og ansatte og på skolens webside. Det vil også gå ut et informasjonsskriv. 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen.  
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakt mellom personer 
 4. Elevene har faste klasserom, og faste plasser (klassekart) 
 5. Ansatte kan ambulere på tvers av klasser. 
 6. I verksteder der det ikke er mulig med faste plasser, er det anbefalt at elever i yrkesfag har faste samarbeidspartnere/-grupper for gjennomføring av opplæring.  
 7. Kantinen er stengt for bespisning. Kun utsalg, elevene inntar lunsj i klasserom sammen med sin faste klasse. Unngå kø, og unngå å gå ut på butikk. 
 8. Elevene har lunsj-pause på ulike tidspunkt, etter plan. 
 9. Garderobene er åpen for små grupper.  Elevene bruker tilviste toaletter. 
 10. Sørge for å sikre god ventilasjon – elevene går ut av klasserom regelmessig. 
 11. Møtevirksomhet på Åkrehamn vidaregåande skole anbefales gjennomført på Teams når 1 meters avstand ikke kan overholdes. 
 12.  Bibliotek og Makerspace stenges for all aktivitet utover utlån av bøker og undervisning. 
 13.  Munnbind anbefales utenfor klasserommene og i fellesarealer. 
 14. Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjon, vurder likevel i forhold til egen bransjestandard og avstandskrav.  
 15.  Felles bruk av verktøy annet utstyr som deles mellom elevene, må rengjøres   etter bruk. Egen rutine på hver avdeling. 
 16.  Skolens rutiner løses sammen med elevrådet, hovedverneombud, tillitsvalgt og helsesykepleier