Handlingsplan rødt nivå – Åkrehamn vgs.

Varsling om endring fra gult til rødt nivå skjer via mail til alle ansatte og på skolens webside

 1. Syke personer skal ikke være på skolen.
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer
 4. Elevene har faste klasserom, og faste plasser med 1 meters avstand.
 5. Ansatte kan ambulere på tvers av klasser.
 6. I verksteder der det ikke er mulig med faste plasser, er det anbefalt at elever i yrkesfag har faste samarbeidspartnere/-grupper for gjennomføring av opplæring.
 7. Kantinen er stengt for bespisning. Kun utsalg, elevene inntar lunsj i klasserom sammen med sin faste klasse. Elever og ansatte anbefales å ikke gå på butikk for å handle i skoletiden
 8. Elevene har lunsj-pause på ulike tidspunkt, etter plan.
 9. Munnbind anbefales utenfor klasserommene og i fellesarealer.
 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen, ref. egen bransjestandard.
 1. All møtevirksomhet på Åkrehamn vidaregåande skole blir gjennomført på Teams så langt det er mulig. Fysiske møter i mindre grupper dersom en opprettholder avstandskravet er mulig.
   
 2. Garderobene brukes etter avtaler med lærer.  Avstand er viktig.  (Gjelder også kroppsøving)
 3. Kroppsøving skal gjennomføres med minst en meters avstand, om mulig ute.
 4. Vi begrenser antall elever som er til stede samtidig på skolen, etter plan fra de enkelte programområder.
 5. Fokus på sårbare elever.  Team elevoppfølging følger egen plan.
 6. Forsterket renholdsplan ihht. rødt nivå.
 7. Felles bruk av verktøy og annet utstyr som deles mellom elevene, må rengjøres etter bruk. Egen rutine på hver avdeling.
 8. Ulike oppmøtesteder før skoledagen begynner.
 9. Hjemmekontor for ansatte så langt som det er mulig. Pedagogisk personale er til stede på skolen når de har fysisk undervisning på skolen.
 10. Skolens rutiner løses sammen med Elevrådet, verneombud og tillitsvalgte.