SKOLERUTE 2022-2023

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned - Dager
August Skolestart 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (10. - 14.) 16
November Felles plandag 15. 21
Desember Siste skoledag for jul 21. 15
Januar Første skoledag etter nyttår 3. 21
Februar Felles plandag 15. 17
Mars Vinterferie uke 9 (27. - 3. mars) 20
April Første dag etter påske 11. april Påskeferie (3. - 10. april) 14
Mai Off. høytidsdager 1., 17., 18., og 29. Plandag 19. mai 18
Juni Siste skoledag 21. 15
190 dager

Plandager

15. august
8.september; halv plandag 15:30 -19:00
29.september; halv plandag 15:30 – 19:00

15. november
2. januar 
15. februar
19.mai

Gå til skolerute for 2023 - 2024