SKOLERUTE 2021-2022

Neste skoleår ligger nederst i artikkel

Skolerute 2021 -2022
Måned - Dager
August Skolestart 16 august 12
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (11. - 15.) 16
November Felles plandag 16. 21
Desember Siste dag før jul 17. 14
Januar Første skoledag etter nyttår 4. Innarbeidingsuke med 40 timer i uke 2 21
Februar Felles plandag 17. 18
Mars Vinterferie uke 9 (28.februar-4.mars) 19
April Første dag etter påske 19. april Påske ferie (11. - 18. april) 15
Mai Off. høytidsdager 17. og 26. 20
Juni 6. juni 2. pinsedag. Siste skoledag 17. 12
190 dager

Det må innarbeides en dag i løpet av skoleåret.  Vi gjør uke 2 til en 40 timers uke med undervisning.

Plandager

11.-12 august
16. november
3. januar 
17. februar
Skolerute vedtatt i Skolemiljøutvalget 07.01.21

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned - Dager
August Skolestart 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (10. - 14.) 16
November Felles plandag 15. 21
Desember Siste skoledag for jul 21. 15
Januar Første skoledag etter nyttår 3. 21
Februar Felles plandag 15. 17
Mars Vinterferie uke 9 (27. - 3. mars) 20
April Første dag etter påske 11. april Påskeferie (3. - 10. april) 14
Mai Off. høytidsdager 1., 17., 18., og 29. Plandag 19. mai 18
Juni Siste skoledag 21. 15
190 dager

Plandager

15. august
8.september; halv plandag 15:30 -19:00
29.september; halv plandag 15:30 – 19:00

15. november
2. januar 
15. februar
19.mai
 

Til toppen