Skolerute 2023-2024

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned - Dager
August Skolestart 16.august, halv plandag 14., 15., 16. 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9.-13.), halv plandag 19. 17
November Felles plandag 14.11 21
Desember Siste dag før jul 21.12 15
Januar Første skoledag etter nyttår 3. januar, plandag 2.1 21
Februar Felles plandag 15.2 16
Mars Vinterferie uke 9 (26.februar-1.mars) Påskeferie (25.mars-1.april) 15
April Påskeferie (25.mars-1.april) Første dag etter påske 2.april 21
Mai Off. høytidsdager 1., 9., 17., og 20. Plandag 10.5 18
Juni Siste skoledag 19.6 13
190 dager

Plandager:

August 14. 15. og 16. august – halve dager
Oktober 19.  - halve dag
November 14.
Januar 2.
Februar 15.
Mai 10.