SKOLERUTE 2021-2022

Skolerute 2021 -2022
Måned - Dager
August Skolestart 16.august 12
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (11.-15.) 16
November Felles plandag 16. 21
Desember Siste dag før jul 17. 14
Januar Første skoledag etter nyttår 4 Innarbeidingsuke med 40 timer i uke 2 21
Februar Felles plandag 17. 18
Mars Vinterferie uke 9 (28.februar-4.mars) 19
April Første dag etter påske 19.april Påske ferie (11.- 18. april) 15
Mai Off. høytidsdager 17. og 26. 20
Juni 6.juni 2.pinsedag Siste skoledag 17. 12
190 dager

 

 

Det må innarbeides en dag i løpet av skoleåret.  Vi gjør uke 2 til en 40 timers uke med undervisning.

Plandager

11.-12 august
16. november
3. januar 
17. februar


Skolerute vedtatt i Skolemiljøutvalget 07.01.21

Til toppen