Skolerute 2023-2024

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned - Dager
August Skolestart 16.august, halv plandag 14., 15., 16. 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9.-13.) 17
November Felles plandag 14.11 21
Desember Siste dag før jul 21.12 15
Januar Første skoledag etter nyttår 3. januar, plandag 2.1 21
Februar Felles plandag 15.2 16
Mars Vinterferie uke 9 (26.februar-1.mars) Påskeferie (25.mars-1.april) 15
April Påskeferie (25.mars-1.april) Første dag etter påske 2.april 21
Mai Off. høytidsdager 1., 9., 17., og 20. Plandag 10.5 18
Juni Siste skoledag 19.6 13
190 dager

Plandager:

August 14. 15. og 16. august – halve dager
Oktober 19.  - halve dag
November 14.
Januar 2.
Februar 15.
Mai 10.