Skolemiljø/inkludering

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Ønsker du mer opplysninger om hvordan skolen jobber mot mobbing kan du lese vår 

 

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, avdelingsleder eller rektor. 

Dersom du ønsker å melde fra om mobbing kan du også gjøre det her:

Meld fra om mobbing her

 Ressurser:

Nullmobbing.no - Nettressurs fra Utdanningsdirektoratet 

En trygg skoledag uten mobbing - Nettressurs hos fylkesmannen i Rogaland 

Opplæringsloven 

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om endringer i lovverket