DET MESTA-UB

Vi på tilrettelagt har startet egen elevbedrift som heter «DET MESTA UB». Bedriften vår tilbyr ulike tjenester for andre og samarbeid med vårt lokale fjellag.

Tjenestene vi utfører for andre er forskjellige serviceoppdrag som bl.a. å handle for andre, posttjenester, panting og resirkulering. Samarbeidet med det lokale fjellaget går ut på at vi lager klopper for dem slik at det blir lettere å ferdes i marka, og nå skal vi i gang med «løypestikker» og en helt ny sti. Verdiskapning er sentralt i bedriften vår, alle kan utrette noe.

Ved å gjøre ulike tjenester for andre etablerer vi et sosialt nettverk med andre mennesker i nærmiljøet som vi gjerne ikke hadde hatt kontakt med om det ikke var for samarbeidet med dem.

Elevene får også øvd seg på adl-ferdigheter på en naturlig måte samtidig som de er entreprenører. Tidsklemma er et kjent fenomen blant mange, og ved å få litt handlehjelp kan vi hjelpe til med praktiske løsninger for kundene.

Det at vi har tett samarbeid med fjellaget er også noe hele lokalbefolkningen får glede av når de ferdes i marka. Dette gir mange en praktisk, nyttig og sosial verdi.