Pilotprosjekt Voksenopplæring

Oktober 2020 startet Åkrehamn videregående skole et pilotprosjekt i samarbeid med NAV. Prosjektet gir modulbasert opplæring til permitterte og arbeidsledige som ønsker å ta fagbrev innen Industriteknologi eller Byggteknikk/KEM (Rørlegger).

Modulbasert opplæring møter deltakernes behov for en fleksibel og effektiv opplæring og gir dermed flere mulighet til å delta. Det er ingen nedre aldersgrense for å delta i prosjektet, men årets avgangskull fra videregående opplæring er ikke en del av målgruppen.

  • De første 3-4 ukene kartlegger vi deltaker sine styrker, interesser, kompetanse og rettigheter, og lager en individuell plan for veien videre. Planen godkjennes i samarbeid med NAV. 
  • Opplæringen foregår i hovedsak sammen med lærer i verksted og i praksis ute i bedrift. Nødvendig HMS opplæring vil bli gitt.
  • Deltakere som ikke er kvalifisert pga. manglende karaktergrunnlag i enkeltfag vil få tilbud om å ta disse parallelt med arbeid i verksted.
  • Deltakere som trenger ekstra språkopplæring, vil bli kartlagt og få tettere oppfølging.
  • Prosjektet kvalifiserer til fullført og bestått Vg1 og Vg2. Etter dette gjenstår 2 års læretid.
  • Hjelp til å organisere og gjennomføre privatisteksamen, og ordning som praksiskandidat.

Skolen har hatt løpende inntak til og med 31.12.2023, hvor alle deltakere skal være kvalifisert innen 31.12.2024. 

Kontaktperson Åkrehamn videregående:

bente.faltinsen@skole.rogfk.no  Tlf: 46 80 33 13