Teknologi – og industrifag

Har du praktisk sans og godt håndlag? Er du interessert i å arbeide med teknologisk utstyr? Dette utdanningsprogrammet er veien til en rekke spennende yrker. 

Hvorfor velge Teknologi – og industrifag?

Du lærer 

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

 Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Les mer om Teknologi – og industrifag på vilbli.no

Hvorfor velge Åkrehamn vgs?

Ønsker du en spennende og fremtidsrettet jobb innen vår landbaserte industri, eller offshore, er TIF et godt valg.

 • Dette er noen av mulighetene denne linja gir.
 • Industrimekaniker
 • Industrirørlegger
 • Platearbeider
 • Sveiser
 • Industrimontør
 • CNC maskineringsarbeider
 • Kjemiprosess
 • Kjøretøy
 • Maritime fag

Vår skole har fokus på å gi elevene den opplæring som til enhver tid forventes av bedrifter i vårt nærmiljø. Dette for at våre elever skal lykkes i arbeidslivet. Vi etterstreber til enhver tid å få skolearbeidet mest mulig praktisk rettet og tverrfaglig. Elevene på TIF opplever derfor at fag som norsk, engelsk og matematikk delvis foregår i verkstedlokalene. Dessuten legges det også i så høy grad som mulig til rette for at det som skjer i disse fagene har tilknytning til det som foregår av verkstedarbeid.

Velger du TIF første året har du over 70 fagalternativer å velge på andre året. Velger du INT andre året er det over 20 mulige fagalternativer å søke læreplass innen. 

Helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til kunnskap og ferdighet innen folkehelse og livsmestring ønsker vi å gjøre til en naturlig del av undervisningen. Hvor lærere og elever har gjensidig respekt og utfordringer blir tatt tak i raskt. Vi legger mye arbeid i at våre elever skal trives og føle trygghet på skolen. Dette er nøkkelen for god læring. 

Søke skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene er tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.

 

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.