Siste sjanse for å benytte PC-ordningen er 30.11

Ordningen gjelder første gangen eleven går i vg1, og den gjelder ikke i vg2 eller vg3. Altså er det siste sjanse nå. Noen tror at dersom de ikke brukte ordningen i år, så kan de kjøpe neste år. Slik er det ikke.

Dette gjelder vg1-elever. Deltakere i voksenopplæring har frist 30. april 2024.

For å lese mer om PC-ordningen og bestille: https://www.rogfk.no/pc-ordningen