Solerute 2024 - 2025

Skolerute vedtatt i SMU møte 20.12.23

Skolerute 2024 - 2025
Måned - Dager
August Skolestart 19.august, plandag 14.august. Halve plandager 15. og 16.august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. -11.) 18
November Felles plandag tirsdag 5.11 20
Desember Siste dag før jul 20.12 15
Januar Første skoledag etter nyttår 2. januar 22
Februar Felles plandag 12.februar. Vinterferie 24.-28.februar 14
Mars 21
April Påskeferie 14.-21.april 16
Mai Off. høytidsdager 1. og 29. mai og Plandager 2.mai og 30.mai 18
Juni Off. høytidsdag 9. juni 15
190 dager

Plandager:

August 14. – hel dag
15. og 16. august – halve dager
November 5. – felles plandag
Februar 12. – felles plandag
Mai 2. og 30.