Aktuelt

UNGDATA-undersøkelsen 2022

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres ved alle videregående skoler i Rogaland i uke 10-13. Målet med undersøkelsen er gi politikere og myndigheter en oversikt over hvordan ungdom har det, hva de driver med i fritiden, og hvordan det er å vokse opp i dag. Den er rettet mot ungdom under 20 år. Undersøkelsen blir gjennomført i skoletiden, og det er frivillig å delta. I det vedlagte informasjonsskrivet kan dere lese mer om undersøkelsen, hvordan personvern er ivaretatt, og hva eleven må gjøre for evt. å reservere seg mot deltakelse. Ta kontakt med skolen v/Elin Salvesen 99025837, eller Grethe Larsen, 90828464, dersom dere har spørsmål om undersøkelsen.

Åkrehamn VGS søker etter lærlinger

Skolen søker etter lærlinger innen IKT faget, Service og administrasjons faget og Renholdsoperatørfaget. Søknadsfristen er 1. mars 2022

Tilleggslån Korona

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til oss som bekrefter at:  

Orienteringsmøte om videregående opplæring.

For elever i 10. klasse i Karmøy kommune og deres foresatte torsdag 20. januar 2022 Åkrehamn vgs og Kopervik vgs arrangere «Informasjonsmøte om videregående opplæring for elever og foresatte», førstkommende torsdag kl 18.00. I tillegg til våre to skoler, har vi også fått med fem andre videregående skoler for å få dekket opp for alle utdanningsprogram. Vi håper at flest mulig av deres elever deltar på møtet, og at de får den informasjonen de trenger for å kunne gjøre et godt valg av utdanning. Det er hele foregår teams, og det er opprettet  et møte for oppstarten  og  et møte for hvert av utdanningsprogrammene. Kl. 18:00 – 18:15 Fra studio på Kopervik videregående skole: Link til fellesdelen

Informasjon til elever og foresatte

GRØNT NIVÅ Dokke er dyktige og motiverte, villige til omstilling og til å finne løysing. Elevrådstyret fortel oss at dokke får det til, men sjølvsagt ikkje perfekt. Det er betre å vera på skulen. No får me lov til å ha alle dagar på skulen. Det er me glade for!   Frå måndag morgon vert det vanleg timeplan for alle. Me skal vera på grønt nivå. Det er framleis reglar som gjeld, men det klarar me ei stund til.

Digitalt informasjonsmøte om russetiden

18. januar 2022 kl.1800-1930 Møtet vil bli strømmet og ledet av fylkesopplæringssjef Eiliv Janssen Fougner.   

AKSJONSDAG fredag 22.oktober

Elevrådsstyret har i år valgt at vi skal samle inn midler til Redd Barna, med fokus på Afghanistan. https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-verden/barn-i-krig-og-konflikt/

Presentasjon fra foreldremøte VG2 Høst 2021

5. oktober 2021 ble det avholdt foreldremøte for foresatte til elever ved VG2, Åkrehamn Videregående Skole. Her kan du laste ned presentasjon som ble brukt under første del av møte.

Presentasjon fra foreldremøte VG1 Høst 2021

6. oktober 2021 ble det avholdt foreldremøte for foresatte til elever ved VG1, Åkrehamn Videregående Skole. Her kan du laste ned presentasjon som ble brukt under første del av møte.

Koronasmitte på Åkrehamn videregående skole 

Vi har elever på skolen som har fått påvist koronasmitte. Smittesporingsarbeidet ledes av Karmøy kommune, og berørte elever, foresatte og ansatte er kontaktet.  

Til toppen